تفاهم نامه همکاری با مرکزمشاوره آرامش روان مشهد

در تاریخ 5 مرداد ماه 1395 با حضور آقای دکتر بیدخوری ریاست موسسه و آقای علیرضا یوسفی مدیر مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی آرامش روان مشهد تفاهم نامه ای با هدف ایجاد و توسعه همکاری طرفین در خصوص برگزاری دوره ها ، کارگاه ها و تامین فضاهای آموزشی ، ارائه خدمات مشاوره ای، روان شناختی و ... جهت تسهیل و تامین بخشی از نیازهای دانشجویان گرامی به امضا رسید.

دریافت فایل

دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۵