آشنایی بیشتر با رشته مدیریت بازرگانی

دانشجویان گرامی می توانند جهت آشنایی بیشتر با رشته مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی فایل تهیه شده توسط گروه مدیریت را در ذیل این خبر دریافت و مطالعه نمایند.
لازم به ذکر است جهت کسب اطلاعات بیشتر به منوی "گروه های اموزشی" زیر منوی " مدیریت صنعتی و بازرگانی " مراجعه و با دیگر اطلاعات این رشته تحصیلی آشنا شوید.

دریافت فایل معرفی رشته مدیریت بازرگانی(کارشناسی)

دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۶