اطلاعیه در خصوص امتحانات روز سه شنبه 21 دی ماه

اطلاعیه موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر در خصوص امتحانات روز سه شنبه 21 دی ماه با توجه به برگزاری امتحانات عمومی در روزهای ۴ و ۵ بهمن و فشردگی امتحانات در این دو روز، امتحانات روز سه شنبه ۲۱ دیماه که بر اساس تصویب هیات دولت تعطیل اعلام شده بود به روز پنجشنبه ۷ بهمن ماه موکول می شود. ساعت امتحانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

دریافت فایل

پنجشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۵