اعتبار برابر موسسات آموزش عالی بادانشگاه های دولتی

مجتبی شریفی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در نامه ای اعتبار موسسات آموزش عالی غیر دولتی را با دانشگاه های دولتی برابر دانست و بر مورد تایید بودن آنها در وزرات متبوع تایید کرد. متن اصل نامه را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید

دریافت فایل

یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۵