اعلام برنامه امتحانی

قابل توجه دانشجویان، جهت اطلاع از روز و ساعت برنامه امتحانی می توانید به سیستم دانشجویی خود مراجعه نمایید.

دریافت فایل

شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶