انتخابات

مساله اول در انتخابات این است که همه در این آزمون عمومی ملت ایران شرکت کنند و نشان بدهند که ملت ایران زنده است وبه سرنوشت کشورش علاقه دارد.

دریافت فایل

یکشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۴