انجمن علمی کامپیوتر برگزار می کند

انجمن علمی کامپیوتر موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر با همکاری مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم (http://mittc.ir) اقدام به برگزاری دوره های پیشرفته برنامه نویسی و شبکه نموده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر از جمله مکان و زمان دقیق تشکیل دوره ها به انجمن علمی گروه کامپیوتر واقع در طبقه دوم بلوک دوم مراجعه نمایید.

محل تشکیل کلاسها: مشهد-میدان فردوسی –ابتدای بلوار قرنی- مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم

 

پوستر

دریافت فایل

جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۲