اولين جشنواره ملي ملکوت

اين جشنواره در بخشهاي وبلاگ نويسي، مقاله نويسي، خلاصه نويسي، مسابقه اينترنتي، پيامکي، مکاتبه اي، سلسله نشستهاي تخصصي و انتشار نشريه الکترونيکي برگزار خواهد شد. جهت کسب اطلاعات تکميلي به سايت  www.malakoot.org مراجعه نمائيد. طرح جشنواره به پيوست مي باشد.

دریافت فایل طرح جشنواره ملي ملکوت

شنبه ۴ آبان ۱۳۹۲