اولین کنفرانس ملی علوم زیست محیطی و مدیریتی

اولین کنفرانس ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم زیست محیطی و مدیریتی
25 آذر ماه 1396
برای مشاهده محور ها و زیر محورهای کنفرانس به سایت www.motaharconf1.ir مراجعه فرمائید.


دریافت فایل پوستر کنفرانس

دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶