برگزاری مراسم بزرگداشت روز دانشجو

برگزاری مراسم بزرگداشت روز دانشجو توسط انجمن علمی گروه محیط زیست در محل موسسه

 

فعالیت های انجمن علمی:

1- برگزاری مسابقه روبیک و دارت برای دانشجویان

2- رونمایی پنجمین شماره مجله انجمن علمی گروه محیط زیست تحت عنوان ناجی سبز

4- تبلیغ فیلم سینمایی توسط  انجمن علمی گروه محیط زیست

3- نوشتن بهترین خاطرات دانشجویی توسط دانشجویان

 

.لازم به ذکر است که برگزاری مسابقه در مو سسسه،فضای شادی را برای دانشجویان به وجود آورد و روزی خاطره انگیز را برای اکثر آنان فراهم نمود. از دیگر اتفاقات خوشایند در این روز، فروش مجله  انجمن علمی گروه محیط زیست با نام ناجی سبز در دانشگاه بود.

 

دریافت فایل

ﺳﻪشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۲