ترم تابستان و شهریه آن در سال تحصیلي 91-92

 

اطلاعیه

برگزاری ترم تابستان در سال تحصیلي 91-92

 

به اطلاع می رساند این موسسه در نظر دارد در ترم تابستان سال تحصیلی 92-91 برای رشته های موجود در موسسه  کلاس برگزار نماید. در ذیل رشته های موجود در موسسه به همراه تقویم آموزشی ترم تابستان آمده است.

 

 

ردیف

رشته

مقطع

 
 

1

کامپیوتر - نرم افزار کامپیوتر

کاردانی پیوسته

 

2

حسابداری بازرگانی - حسابداری

کاردانی پیوسته

 

3

تکنولوژی محیط زیست

کاردانی

 

4

مدیریت صنعتی کاربردی

کاردانی

 

5

حسابداری

کاردانی

 

6

صنعت جهانگردی-مدیریت جهانگردی

کاردانی

 

7

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

 

8

علمی - کاربردی آلودگی محیط زیست

کارشناسی ناپیوسته

 

9

مدیریت صنعتی

کارشناسی ناپیوسته

 

10

مدیریت بازرگانی

کارشناسی ناپیوسته

 

11

مدیریت جهانگردی

کارشناسی ناپیوسته

 

12

علمی کاربردی حسابداری

کارشناسی ناپیوسته

 

 

 

 

زمان ثبت نام:       

92/3/27الي  5/4/92

 شروع كلاس:        8/4/92                        

   پایان كلاس:  10/5/92

شروع امتحانات:     12/5/92                  

پایان امتحانات: 15/5/92

 

 

* تشكیل كلاس ها در ترم تابستان با شرط  به حدنصاب رسیدن تعداد دانشجویان خواهد بود.

میزان شهریه ترم تابستان

کلیه دانشجویان جهت انتخاب واحد در ترم تابستان میبایست مبلغ 1،500،000 ریال (یکصد و پنجاه هزار تومان) به حساب موسسه واریز نمایند.

این مبلغ به صورت "علی الحساب" می باشد ، لذا مبلغ کل شهریه پس از انتخاب واحد توسط دانشجو در قسمت مالی پرتال (کارنامه مالی ) قابل مشاهده می باشد.

شماره حسابهای موسسه:

بانک ملت    4507409577

بانک تجارت   419773700

مدارك ثبت نام برای دانشجویان مهمان: یك قطعه عكس به همراه فایل اسکن شده آن، كپي كارت دانشجویي، كپي كارت ملي، موافقت نامه دانشگاه مبداء با ذكر لیست دروس قابل اخذ

کل شهریه در ابتدای ثبت نام از دانشجویان مهمان اخذ خواهد شد.

 

 

                                                                                                                                            

دریافت فایل

چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۲