تغییر زمان شروع کلاسها و تمدید انتخاب واحد

قابل توجه تمامی دانشجویان و اساتید محترم

شروع کلاس های ترم جدید (بهمن 95 ) سه شنبه 19 بهمن 1395 می باشد


و همچنین زمان انتخاب واحد اینترنتی نیز به تاریخ دوشنبه 18 بهمن 95 افزایش یافت

 

 

اداره  آموزش 

دریافت فایل

پنجشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵