تقویم آموزشی نیمسال اول 96

انتخاب واحد: تاریخ
انتخاب واحد: 6 / 6 / 96 لغايت 17 / 6 / 96
شروع انتخاب واحد کلیه دروس عمومی برای کلیه ورودی ها : 15 / 6 / 96
آغاز نیمسال تحصیلی: 1 / 7 / 96
حذف و اضافه: 11 / 7 / 96 و 12 / 7 / 96
حذف تکدرس: بعد از حذف و اضافه تا 14 / 10 / 96
پایان کلاسها : 14 / 10 / 96
امتحانات: 18 / 10 / 96 لغایت 4 / 11 / 96 (14 روز کاری)

توجه: *دانشجویان دو ترم مشروطی و یا دانشجویانی که بدلیل عدم رعایت پیشنیاز امکان انتخاب واحد اینترنتی ندارند برای انجام انتخاب واحد به آموزش مراجعه نمایند. *در روزهاي جمعه و تعطيلات رسمي امتحان برگزار نمي شود . *ثبت نام بعد از زمان انتخاب واحد حضوری (30 / 6 / 96 ) با تاخير تلقي شده و جريمه آن 20% شهريه ثابت خواهد بود.

دریافت فایل تقویم آموزشی

دوشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۶