تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92

 

      تقویم آموزشی نیمسال دوم 93-92

انتخاب واحد:  6/11/92  لغايت  8/11/92

6/11/92  : ورودي هاي 91 و ماقبل

7/11/92  : کلیه ورودی ها

تغییرات انتخاب واحد کلیه ورودی ها )باز شدن عمومی ها برای سایر رشته ها(

8/11/92: ورودی های 91 و ماقبل

9/11/92: کلیه ورودی های

انتخاب واحد حضوري: 10و12 / 11/92  (ساعت 12-8)

آغاز نیمسال تحصیلی: 12 / 11 /92 

حذف و اضافه:  23,24/11 /92

23/11/92  : ورودي هاي 91 و ماقبل

24/11/92  : کلیه ورودی ها

پایان کلاسها در اسفند ماه: 28 / 12 / 92

شروع کلاسها در فروردین ماه: 15 / 1 / 93

حذف تکدرس: بعد از حذف و اضافه تا 8/3/93

پایان کلاسها: 13 / 3 / 93

امتحانات: 19 / 3 / 93   (14 روز کاری)

توجه:

در روزهاي جمعه و تعطيلات رسمي امتحان برگزار نمي شود .

*ثبت نام بعد از زمان انتخاب واحد حضوري(13/11/92) تا حذف واضافه(23/11/92) با تاخير تلقي شده و جريمه آن 20%  شهريه ثابت خواهد بود. مشروط به این که کلاس مورد نظر ظرفیت داشته باشد.

 

                                                                                                                                                  دکتر محمد غفوری

     معاون آموزشي

دریافت فایل

دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۲