تقویم آموزشی و جدول زمانبندی انتخاب واحد

قابل توجه دانشجویان گرامی
تقویم آموزشی نیم سال اول 98-99 را می توانید از لینگ زیر مشاهده نمائید

http://motahar.ac.ir/EducationCalendar.aspx

دریافت فایل

یکشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۸