تقویم اموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94

تقویم آموزشی نیمسال دوم 95-94

 

انتخاب واحد:  10/11/94  لغايت  13/11/94

10/11/94 : ورودي هاي 93 و ماقبل

11/11/94  : کلیه ورودی ها

تغییرات انتخاب واحد کلیه ورودی ها )باز شدن دروس عمومی برای سایر رشته ها(

12/11/94: ورودی های 93 و ماقبل

13/11/94: کلیه ورودی های

انتخاب واحد حضوري: 15و14/ 11/94  (ساعت 12-8)

آغاز نیمسال تحصیلی: 17 / 11 /94 

حذف و اضافه:  27,28/11 /94

27/11/94  : ورودي هاي 93 و ماقبل

28/11/94  : کلیه ورودی ها

پایان کلاسها در اسفند ماه: 27 / 12 / 94

شروع کلاسها در فروردین ماه: 14 / 1 / 95

حذف تکدرس: بعد از حذف و اضافه تا 13/3/95

پایان کلاسها: 20 / 3 / 95

امتحانات: 23 / 3 / 95 الی 8/4/95   (14 روز کاری)

 

توجه:

* دانشجویان دو ترم مشروطی و یا دانشجویانی که بدلیل عدم رعایت پیشنیاز امکان انتخاب واحد اینترنتی ندارند برای انجام انتخاب واحد به آموزش مراجعه نمایند

*ثبت نام بعد از زمان انتخاب واحد حضوري(17/11/94) تا حذف واضافه(27/11/94) با تاخير تلقي شده و جريمه آن 20%  شهريه ثابت خواهد بود. )مشروط به این که کلاس مورد نظر ظرفیت داشته باشد.(

* در روزهاي جمعه و تعطيلات رسمي امتحان برگزار نمي شود .

 

 

دریافت فایل

چهارشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۴