تقویم نیمسال 1-1394

موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر

تقویم آموزشی نیمسال تحصیلی 1-1394

 

انتخاب واحد 5/6/1394  لغایت 20/6/1394

آغاز نیمسال تحصیلی 28/6/1394

حذف و اضافه 4 و 5 و 6/7/1394

حذف تکدرس 17/7/1394  لغایت   10/10/1394

پایان کلاسها :  18/10/1394

امتحانهای پایان ترم :  19/10/1394  لغایت  1/11/1394

توجه :

  1. دانشجویان دو ترم مشروطی یا دانشجویانی که به دلیل عدم رعایت پیشنیاز امکان انتخاب واحد اینترنتی ندارند برای انجام انتخاب واحد به آموزش مراجعه نمایند.
  2. دانشجویان معدل الف و یا ترم آخر که بیش از 20 واحد انتخاب می کنند برای انجام انتخاب واحد به آموزش مراجعه کنند.
  3. ثبت نام پس از انتخاب واحد حضوری (22/6/1394) تا حذف و اضافه (4/7/1394) با تأخیر تلقی شده و جریمه آن 20 درصد شهریه ثابت خواهد بود. (مشروط به اینکه کلاس مورد نظر ظرفیت داشته باشد)
  4. روزهای جمعه و تعطیلات رسمی امتحان برگزار نخواهد شد و جزء 14 روز امتحانی نیست.

 

دریافت فایل

ﺳﻪشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۴