تمدید ثبت نام تکمیل ظرفیت در تمامی مقاطع بجز ارشد

با سلام با توجه به بخشنامه دریافتی از سوی سازمان سنجش ، ثبت نام تکمیل ظرفیت در تمامی مقاطع به جز کارشناسی ارشد تا 15 بهمن 1396 تمدید گردیده است . لذا از متقاضیان ورود به دانشگاه جهت ثبت نام در رشته های مورد نظر دعوت به عمل می آید.

دریافت فایل

یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶