تمدید مهلت ارسال مقالات در کنفرانس علوم زیست محیطی

به گزارش دبیرخانه اولین کنفرانس ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم زیست محیطی و مدیریتی، با توجه درخواست های مکرر و نزدیک شدن به روزهای پایانی سال 1396، این کنفرانس با تصمیم شورای سیاستگذاری، از تاریخ 17 اسفندماه 1396 به تاریخ 6 اردیبهشت ماه 1397 تمدید گردیده است. این تصمیم با هدف بهره گیری از حضور و مشارکت عده کثیری از علاقمندان، صاحبنظران، اساتید و دانشجویان محترم می باشد.لذا از تمامی پژوهشگران گرامی تقاضا می شود در این فرصت مناسب نسبت به ارسال مقالات تا پایان روز 28 فروردین ماه 1397 اقدام نمایند.

همچنین نظر به ارج نهادن به پژوهشگرانی که مقاله آن ها مورد پذیرش نهایی قرار گرفته است و نیاز به گواهی پذیرش مقاله قبل از برگزاری کنفرانس را دارند، می توانند با ارائه درخواست خود به ایمیل دبیرخانه کنفرانس info@motaharconf1.ir ، گواهی موقت را دریافت نمایند.

دریافت فایل

چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶