تکمیل ظرفیت کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته

مدارک لازم جهت ثبت نام

براساس ابلاغ سازمان سنجش پذیرفته شدگانی که تا 31/شهریور /95  فارغ التحصیل نشده بودند به شرط فارغ التحصیلی  تا پایان نیمسال اول سال جاری می توانند از نیمسال دوم  در رشته اعلام شده مشغول به تحصیل شوند. زمان ثبت نام:ازشنبه 17/مهر لغایت چهارشنبه 28/مهر
1- متعهد به ارائه مدرک پیش دانشگاهی و یا کاردانی با تاریخ فارغ التحصیلی تا پایان نیم سال اول سال جاری

2- اصل مدرک تحصیلی دیپلم و 2 نسخه کپي از آن
3- اصل شناسنامه و یک نسخه کپی از تمام صفحات آن
4- اصل کارت ملي و دو نسخه کپي از آن
5- شش قطعه عکس تمام رخ 4*3 تهیه شده در سال جاری (پشت نویسی شده)
6- فايل عکس اسکن شده يا يک قطعه عکس که نام و نام خانوادگی و شماره دانشجويي در پشت آن درج شده باشد.
7- اصل ريزنمرات دوره 3 سال متوسطه و يک نسخه کپي از آن
8- اصل ريزنمرات دوره پیش دانشگاهی و يک نسخه کپي از آن

9- کپي رسید پُستی مبنی بر درخواست تأییدیه‌ مدرك تحصيلي قبلي

10- واريز2.000.000 ریال علی الحساب شهریه ترم اول به حساب 4507409577 بانک ملت به نام مؤسسه آموزش عالي خردگرایان مطهر ( ورودی بهمن)

 

11- فيش واريزي به حساب 425267655 و یا شماره کارت 2112 0007 8370 5859 بانک تجارت به نام مؤسسه آموزش عالي خردگرایان مطهر به مبلغ 400.000 ریال دوره کاردانی و 550،000 ریال دوره کارشناسی بابت هزینه های دانشجویی

دریافت فایل

شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۵