ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی

ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی ضمن تبريک به پذيرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی به استحضار مي رساند زمان ثبت نام روزهای یک شنبه و دو شنبه 28,29/6/95 در محل موسسه به آدرس بلوار کوثر نبش کوثر45 ميباشد. شماره تماس : 38842226-051 ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی ضمن تبريک به پذيرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی به استحضار مي رساند زمان ثبت نام روزهای یک شنبه و دو شنبه 28,29/6/95 در محل موسسه به آدرس بلوار کوثر نبش کوثر45 ميباشد. شماره تماس : 38842226-051*********** مدارک لازم جهت ثبت نام دانشجویان دوره کارشناسی ناپیوسته************* 1- اصل شناسنامه و یک نسخه کپی از تمام صفحات آن****************** 2- اصل کارت ملي و دو نسخه کپي از آن************** 3- شش قطعه عکس تمام رخ 4*3 تهیه شده در سال جاری (پشت نویسی شده) ************** 4- اصل یا گواهی مدرک کاردانی (فوق دیپلم) ************** 5- تاییدیه تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری************** 6- مدرک وضعیت نظام وظیفه و یک نسخه کپی از آن (برای برادران) ************** 7- واریز علی الحساب شهریه ترم اول به حساب 4507409577 بانک ملت به نام مؤسسه آموزش عالي خردگرایان مطهر (با شناسه واریز) با توجه به گروه آموزشی: ************** گروه علوم انسانی 5.000.000 ریال سایر گروهها 7.000.000ریال 9- واريز هزینه ی دانشجویی به حساب 425267655 بانک تجارت به نام مؤسسه آموزش عالي خردگرایان مطهر به مبلغ 400.000 ریال بابت کل دوره (شماره کارت 2112 0007 8370 5859)

دریافت فایل

چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۵