ثبت نام دانشجو براي ترم تابستان سال تحصیلي 95-94

ثبت نام دانشجو براي ترم تابستان سال تحصیلي 95-94 موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر در ترم تابستان 1395 دروس عمومی، پایه و تخصصی در رشته های موجود در مقطع کاردانی و کارشناسی برگزار می نماید. نکات مهم: * تشكیل كلاس ها در ترم تابستان با شرط به حدنصاب رسیدن تعداد دانشجویان خواهد بود. * در صورت انصراف یا عدم مراجعه پس از ثبت نام شهریه ثبت نام برگشت داده نخواهد شد. * شهریه ترم تابستان( نصف شهریه ثابت + شهریه متغیر واحدهای انتخابی) می باشد. * از دانشجویان مهمان فقط شهریه متغیر گرفته می شود. * ثبت نام از دانشجویان مهمان در تاریخ 15/4/95 انجام می گیرد. * مدارك ثبت نام برای دانشجویان مهمان: یك قطعه عكس و فایل اسکن شده عکس، كپي كارت دانشجویي، كپي كارت ملي، موافقت نامه دانشگاه مبداء با ذكر لیست دروس قابل اخذ تقویم آموزش و لیست دروس ارائه شده در فایل پیوست آمده است:

دریافت فایل لیست دروس ارائه شده

پنجشنبه ۳ تير ۱۳۹۵