ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ناپیوست

قابل توجه متقاضیان ورود به دانشگاه
موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر در رشته های ذیل در مرحله تکمیل ظرفیت دانشجو جذب می نماید

- مهندسی تکنولوژی نقشه برداری
مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
مدیریت بازرگانی
مدیریت جهانگردی
مدیریت صنعتی علمی کاربردی مدیریت امور فرهنگی
متقاضایان گرامی می توانند از تاریخ 17 آبان ماه 1397 به محل موسسه واقع در بلوار وکیل آباد - بلوار کوثر - کوثر شمالی 45 مراجعه نمایند
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 09397921060 - 09397921050 و همچنین شماره تلفن های موسسه تماس حاصل فرمائید

دریافت فایل

یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷