ثبت نام وام صندوق رفاه دانشجویی

دانشجویان متقاضی استفاده از تسهیلات وام صندوق رفاه دانشجویی جهت نیمسال دوم 93-94 می توانند از تاریخ 93/11/06 در صورت داشتن پرونده ، فرمهای مربوطه را از سایت موسسه بخش امور فرهنگی دریافت و در صورت نداشتن پرونده علاوه بر فرمهای مربوطه وکالت نامه محضری تهیه وتا تاریخ 93/11/30 به امور دانشجویی موسسه تحویل نمایند.

دریافت فایل

شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۳