ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری

مدارک لازم جهت ثبت نام ******* *********** 1- اصل مدرک تحصیلی پیش دانشگاهی و 2 نسخه کپي از آن ******* *********** 2- اصل مدرک تحصیلی دیپلم و 2 نسخه کپي از آن ******* *********** 3- اصل شناسنامه و یک نسخه کپی از تمام صفحات آن ******* *********** 4- اصل کارت ملي و دو نسخه کپي از آن ******* *********** 5- شش قطعه عکس تمام رخ 4*3 تهیه شده در سال جاری (پشت نویسی شده) ******* *********** 6- فايل عکس اسکن شده يا يک قطعه عکس که نام و نام خانوادگی و شماره دانشجويي در پشت آن درج شده باشد. *** *** 7- اصل ريزنمرات دوره 3 سال متوسطه و يک نسخه کپي از آن ******* *********** 8- اصل ريزنمرات دوره پیش دانشگاهی و يک نسخه کپي از آن ******* *********** 9- کپي رسید پُستی مبنی بر درخواست تأییدیه‌ مدرك تحصيلي قبلي ******* *********** 10- مدرک نظام وظیفه (برادران) و یک نسخه کپی از آن ******* *********** 11- دریافت شماره دانشجویی ******* *********** 12- دریافت کدشناسه واریز ******* *********** 13- واريز 5،000،000 ریال علی الحساب شهریه ترم اول به حساب 4507409577 بانک ملت به نام مؤسسه آموزش عالي خردگرایان مطهر ******* *********** 13- فيش واريزي به حساب 425267655بانک تجارت به نام مؤسسه آموزش عالي خردگرایان مطهر به مبلغ 400.000 ریال دوره کاردانی و 550،000 ریال دوره کارشناسی بابت هزینه های دانشجویی ******* *********** (شماره کارت 2112 0007 8370 5859) ******* ***********

دریافت فایل

چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۵