جشنواره و نمایشگاه هفته گرامیداشت پژوهش وفناوری 94

کسب رتبه سوم پژوهشگران برتر در محور حاشیه نشینی ، توسط آقای حسن خواجوی موسویه از دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی این موسسه را به ایشان تبریک عرض مینماییم.

مدیریت پژوهشی موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر

دریافت فایل

پنجشنبه ۳ دی ۱۳۹۴