جلسات آشنايي با رشته تحصيلي

ضمن عرض تبريک و آرزوي توفيق‌الهي براي کليه پذيرفته‌شدگان به اطلاع مي‌رساند: زمان ثبت نام از روز يکشنبه 23/06/93 لغايت سه شنبه 25/06/93   ساعت 8 الي 14 مي باشد.

ضمنا جلسه آشنايي با رشته‌هاي تحصيلي به شرح زير با حضور اساتيد گروه برگزار خواهد شد.

  1. رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري        يکشنبه 23/06/93  ساعت 10
  2. رشته صنعت جهانگردي                     يکشنبه 23/06/93  ساعت 10
  3. رشته فقه و حقوق اسلامي                  يکشنبه 23/06/93  ساعت 12
  4. رشته علوم مهندسي زيست محيطي      دوشنبه 24/06/93 ساعت 10
  5. رشته تکنولوژي محيط زيست             دوشنبه 24/06/93 ساعت 10
  6. رشته حسابداري                             دوشنبه 24/06/93 ساعت 12
  7. رشته مديريت بازرگاني                    سه شنبه 25/06/93 ساعت 10
  8. رشته مديريت صنعتي کاربردي          سه شنبه 25/06/93 ساعت 10

دریافت فایل

شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۳