جلسات دفاعیه دانشجویان رشته آلودگی محیط زیست

به اطلاع می رساند، جلسات دفاعیه دانشجویان کارشناسی رشته آلودگی محیط زیست که در نیمسال دوم تحصیلی 92-91  درس پروژه را اخذ نموده اند، از تاریخ 26/6/1392 لغایت 31/6/1392 به شرح ذیل در محل موسسه برگزار می گردد. از علاقه مندان دعوت می شود، در صورت تمایل در این جلسات شرکت نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر به گروه محیط زیست مراجعه نمائید.

 

نام دانشجو

تاریخ دفاع

عنوان پروژه

نام استاد راهنما

بهاره شریفی

26/6/1392 ساعت 9-9.30

فرایند فنتون ایستا برای پالایش فاضلاب آلی

خانم مهندس قربانی

رعنا متولی راد

26/6/1392 ساعت 10-10.30

بررسی آلودگی هوای داخل محیطهای بسته

خانم مهندس قربانی

سمانه پورخسروانی، سمیرا خسروی، حمیده صداقت و آسیه کریم زاده

26/6/1392 ساعت 11-11.30

پایش کیفیت آبهای سطحی و زیرزمینی حوزه آبریز و اراضی پایاب رودخانه کارده

آقای مهندس علوی

امین ابراهیمی

26/6/1392 ساعت 12-12.30

بررسی وضعیت آلودگی صوتی منطقه ثامن شهر مشهد و ارائه راهکارهای کنترل آن

خانم مهندس لولوئی

علی شیردل زاده

26/6/1392 ساعت 13-13.30

روش دفع نوکوئوکا و تأثیر آن بر شیرابه

آقای مهندس علوی

سوسن شریفی

27/6/1392 ساعت 9-9.30

تعیین حریم کیفی رودخانه رامیان و عوامل موثر بر تعیین حریم

آقای مهندس علوی

زهرا علی زاده

27/6/1392 ساعت 10-10.30

تولید پلاستیک های زیستی در راستای حصول به توسعه پایدار

خانم دکتر محمدی

فرشته رضائی نژاد

27/6/1392 ساعت 11-11.30

مقدمه اي بر اهميت و نقش ترسيب كربن خاک در رابطه با تغيير اقليم در ايران و جهان

خانم دکتر محمدی

آذر طهرانی

27/6/1392 ساعت 12-12.30

استفاده از درختان در پالایش محیط زیست

آقای دکتر نیک پرست

مریم صدری

27/6/1392 ساعت 12.30-13

کاربرد گیاه پالایی در پالایش محیط زیست

آقای دکتر نیک پرست

محبوبه رضائی

27/6/1392 ساعت 13-13.30

خطرات نانوتکنولوژی بر محیط زیست

آقای دکتر نیک پرست

عطیه شریفی و پوراحمدی

28/6/1392 ساعت 10-10.30

بررسی آلودگیهای زیست محیطی کشتارگاههای طیور

خانم مهندس پاینده

حمیده الهی

28/6/1392 ساعت 11-11.30

بررسی اثرات زراعت چوب بر کیفیت آب کشف رود

خانم مهندس پاینده

ستوده فر

28/6/1392 ساعت 12-12.30

بررسی آلودگیهای زیست محیطی پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد سرخس

خانم مهندس پاینده

ملیحه حیدری

28/6/1392 ساعت 13-13.30

ارزیابی کیفی رودخانه جاغرق

آقای مهندس علوی

یوسفی و رمضانی مقدم

30/6/1392 ساعت 9-9.30

بررسی شاخص های زیست محیطی خودروهای داخلی

خانم دکتر محمدی

فاطمه امیریان

30/6/1392 ساعت 10-10.30

بررسی مدیریت پسماند خطرناک خانگی

خانم مهندس قربانی

نجفی، انصاری، اصغری و میرزائی

30/6/1392 ساعت 11-11.30

بررسی تأثیر آلاینده های دی اکسید کربن، بنزین و باران اسیدی بر مقاومت دو گونه گیاهی ریحان و جعفری در شرایط گلخانه

خانم دکتر محمدی

مهسا بلبل عنبران

30/6/1392 ساعت 12-12.30

تأثیر بازگردش پساب بر کیفیت و راندمان برکه (مطالعه موردی: تصفیه خانه پرکندآباد شماره 2)

آقای مهندس علوی

آمنه مشهدی زاده و فاطمه پورقربان

30/6/1392 ساعت 13-13.30

بررسی آلودگیهای زیست محیطی کارخانه کاشی و سرامیک (مطالعه موردی: کارخانه کاشی و سرامیک میبد یزد)

خانم مهندس قربانی

نیلوفر تبریزی

31/6/1392 ساعت 9-9.30

مدیریت کیفی و بررسی منابع آلاینده رودخانه طرق

خانم مهندس قربانی

حامد اعتصامی

31/6/1392 ساعت 10-10.30

اصول مدیریت دفع فاضلاب کارخانجات صنعتی

خانم مهندس قربانی

زهرا حیدری رهنی

31/6/1392 ساعت 11-11.30

بررسی مقایسه میزان آگاهی شهروندان مناطق مختلف مشهد (مطالعه موردی: مناطق ثامن، صدف و شهر طرقبه) در زمینه آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامتی شهروندان

خانم مهندس قربانی

نفیسه زحمتکش و زهراسادات موسویان

31/6/1392 ساعت 12-12.30

بررسی آلودگیهای نفتی و راههای کنترل آن

خانم مهندس قربانی

الهام جلالی

31/6/1392 ساعت 13-13.30

بررسی منابع آلوده کننده رودخانه گلمکان

خانم مهندس قربانی

 

دریافت فایل

یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۲