دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته جهانگردی

شهرداری مشهد در نظر دارد جهت ترجمه شفاهی و همراهی با مهمانان خارجی خود از دانشجویان مساط به زبان انگلیسی استفاده نماید به همین منظور از علاقه مندان دعوت می شود تا اطلاعات خود شامل تصویر کارت ملی و سوابق اجرایی و عملی را تا تاریخ 30 دیماه 94 به ایمیل زیر ارسال نمایند.

intl-muni@mashhad.ir

دریافت فایل

پنجشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۴