دومين جشنواره پژوهش هاي حوزه غديردانشجويان

از دانشجويان محترمي که در حوزه غدير با محوريت ولايت - امامت وغدير طرح ، پايان نامه،کتابي دارند جهت شرکت دادن در جشنواره و هماهنگي بيشتر به امور فرهنگي موسسه مراجعه نمايند.مهلت ارسال آثار حداکثر تا 28 مهر ماه 1392 مي باشد.

جهت اطلاعات بيشتر مي توانيد به سايت www.quranmsrt.irمراجعه نماييد.

دریافت فایل

چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۲