راه اندازی وب سایت جدید انجمن علمی گروه محیط زیست

 وب سایت جدید انجمن علمی گروه محیط زیست به عنوان بخشی از وب سایت دانشگاه راه اندازی شد. برای مشاهده این وب سایت از منوی اصلی بخش تشکلهای دانشجویی و یا از لینک زیر می توانید استفاده نمایید:

http://motahar.ac.ir/env/

دریافت فایل

شنبه ۹ آذر ۱۳۹۲