راه پیمایی 22بهمن

باسلام  از شما دعوت بعمل می اید جهت شرکت دسته جمعه در مراسم راه پیمایی 22بهمن ساعت 9 صبح ابتدای خیابان بهار مقابل شرکت برق حضور بهم رسانید. ضمنا در صورت تمایل  ساعت 8/30صبح سرویس از محل موسسه آماده حرکت می باشد.                                               امور فرهنگی موسسه آموزش عالی خرد گرایان مطهر       

دریافت فایل

ﺳﻪشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۳