رشته های موسسه خردگرایان مطهر

موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر از میان داوطلبان آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد سال 1395 سازمان سنجش کشور ، در رشته های زیر دانشجو می پذیرد: - گردش گری مذهبی کد رشته محل: 12227 -مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی کد رشته محل : 15274 - مدیریت بازرگانی گرایش بین الملل کد رشته محل : 15326 - مهندسی محیط زیست منابع طبیعی گرایش آلودگی های محیط زیست کد رشته محل : 25171 شهریه ثابت و متغییر رشته های گردش گری مذهبی و مدیریت بازرگانی برای هر ترم حدودا 17،000،000 ریال و رشته منابع طبیعی حدودا 18،000،000 ریال می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای انتخاب رشتههای تحصیلی آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی مندرج در وبگاه سازمان سنجش کشور به نشانی sanjesh.org مراجعه نمایید.

دریافت فایل

ﺳﻪشنبه ۱ تير ۱۳۹۵