زمان ثبت نام از پذیرفته شدگان در آزمون سراسری

ضمن عرض تبریک به مناسبت پذیرفته شدن در آزمون سراسری سال 1393، به اطلاع می رساند  ثبت نام از پذیرفته شدگان این آزمون از یک شنبه 23/6/93 لغایت  25/6/93 انجام می گیرد. اطلاعات کاملتر ومدارک لازم تا پایان وقت اداری پنجشنبه 20/6/93 بر روی سایت قرار می گیرد

دریافت فایل

چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۳