زمان ثبت نام از پذیرفته شدگان صرفا بر اساس سوابق

زمان ثبت نام از پذیرفته شدگان صرفا بر اساس سوابق بهمن ماه سال 1393 از شنبه 4/11/93 لغایت 6/4/1393 انجام می گیرد. مدارک لازم برای پذیرفته شدگان هر مقطع در اطلاعیه های بعدی آمده است.

دریافت فایل

پنجشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۳