ساعات حضور مشاورین در ترم بهمن 92

ساعات حضور اساتید مشاوره

 

زمان حضور

مدرک تحصیلی

نوع مشاوره

استاد مشاور

یکشنبه 13 - 8

سه شنبه 13 - 11

کارشناسی ارشد روانشناسی

ازدواج، خانواده، ارتباطی، خلقی، عاطفی، تحصیلی، حقوقی

جناب آقای کاظمی

یکشنبه 17 - 13

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

مشاوره تحصیلی، تربیت کودک، مشاوره و آموزش پیش از ازدواج

جناب آقای جعفری

چهارشنبه 17 - 14

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

خلقی، خانواده، هیجانی، ارتباطی

جناب آقای کیوانلو

شنبه 13-10

دوشنبه13-10

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

خلقی، هیجانی و عاطفی، روابط بین فردی

سرکار خانم قناعت

چهارشنبه ها 12-10

پنج شنبه ها 12-10

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

خلقی، هیجانی و عاطفی، روابط بین فردی، ازدواج

سرکار خانم احمدی

در صورت نیاز مراجع

کارشناسی ارشد روانسنجی

روانسنج

جناب آقای اشرف

در صورت نیاز مراجع

متخصص اعصاب و روان

( دارای بورد تخصصی ناسیونال)

روانپزشک

جناب آقای دکتر قضاوت

در صورت نیاز مراجع

کارشناسی حقوق

مشاوره مذهبی

حجه الاسلام والمسلمین جناب آقای یاوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرکزمشاوره دانشجویی موسسه خردگرایان مطهر

دریافت فایل

شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۲