سامانه آموزش مجازی

امکان استفاده از سامانه آموزش مجازی دانشگاه فردوسی مشهد برای دانشجویان و اساتید موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر فراهم شد.

جهت استفاده از این سامانه می توانید از لینک موجود در دسترسی سریع و یا از منوی ورود سایت استفاده نمایید.

دریافت فایل

چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۱