سرفصل جدید دانشجویان فقه‌ و حقوق

قابل توجه دانشجویان فقه و حقوق: پس از رایزنی ها و گذراندن دروس حقوقی بیشتر برای دانشجویان از ترم جاری تغییرات درسی رشته فقه و حقوق را اعلام می داریم.
درس ادبیات عرب ۳ و ۴ ، فلسفه ۱ ، تفسیر قران ۱ و ۲ ، علوم قران،تاریخ تحلیلی اسلام۱ و ۲ ، اصول فقه۵ و زبان تخصصی۳ از دروس کارشناسی رشته فقه و حقوق حذف گردیده و به جای ان دروس تخصصی حقوقی لازم به سرفصل ها اضافه شده است.برای دانشجویان ورودی۹۳ دروس حقوقی جدید را تا شنبه ۲۲ مهر ارائه می دهیم و برنامه را متعاقبااعلام می داریم . تغییرات برنامه درسی ورودی های ۹۴ به بعد نیز اعلام می شود.

دانشجویان ورودی ماقبل ۹۶ که واحدهای حذف شده در سرفصل را گذرانیده اند این واحدها به قوت خود باقی می ماند و جزء واحدهای گذرانیده شده انها محسوب می شود.

دریافت فایل سرفصل جدید درسی رشته فقه و حقوق

پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶