شروع ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد 98

موسسه خرد گرایان مطهر در دوره های کارشناسی ارشد ذیل برای سال 98 دانشجو جذب می نماید.

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - گرایش بازاریابی
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - گرایش بازرگانی بین الملل
کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی گرایش آلودگی های محیط زیست
کارشناسی ارشد گردشگری مذهبی
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی


و به زودی ...
کارشناسی ارشد مشاوره
کارشناسی ارشد زیست فناوری


برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام :
http://www.sanjesh.org/group.aspx?gid=2

دریافت فایل

یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷