شماره حساب و شماره کارت موسسه

شماره حساب بانک ملت 4507409577

شماره کارت 6104337968689594

به نام موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر

واریز وجه به حساب بانک ملت فقط با شناسه واریز امکان پذیر می باشد.

جهت کارت به کارت کردن فقط ازدستگاه های عابر بانک ملت استفاده نمائید.

کلیه پرداخت ها روز اداری پس از واریز به صورت خودکار ثبت می گردد.

دریافت فایل

یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۵