عناوین و کد رشته های موسسه

موسسه  آموزش عالی خردگرایان مطهر مشهد با تجربه یک دهه فعالیت برجسته و قابل توجه زیر نظر وزارت علوم از طریق سازمان  سنجش برای نیمسال اول تحصیلی 95 - 94 در رشته های زیر با ارائه تسهیلات ویژه دانشجو می پذیرد.

توجه: در رشته های محیط زیست و بازرگانی امکان ادامه تحصیل تا مقطع کارشناسی ارشد نیز وجود دارد.
ضمنا قابل توجه است که در سال تحصیلی 95-94 با توجه به فعالیت موسسه ، رشته های جدید زیر در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد اضافه شده است.
 
1- مدیریت بازرگانی - بازاریابی    کارشناسی ارشد
2- روانشناسی            کارشناسی پیوسته
3- نقشه برداری             کارشناسی نا پیوسته
4- مدیریت صنعتی            کارشناسی پیوسته
 
- تخفیف  50  درصد شهریه ثابت دونیمسال اول در صورتی که موسسه خردگرایان مطهرانتخاب اول باشد.
- دانشجویان رتبه اول تا سوم در رشته های مختلف هر نیمسال شامل تخفیف شهریه می باشند. 
 
 

پذیرش دانشجو در نیمسال 95 - 94

 
 
 

 

دریافت فایل

پنجشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۴