قابل توجه دانشجویان متقاضی دریافت وام دانشجویی

درصورت داشتن پرونده (وکالت نامه محضری ) فرم شماره 3 را از سایت دانشگاه منوی امور فرهنگی  ،بخش وام دانشجویی تکمیل نموده ودانشجویان فاقد پرونده فرمهای مربوطه راتکمیل وهمراه وکالت نامه محضری (ضامن کارمند ) تا 16/11/92 به اتاق 121 تحویل نمایید .

دریافت فایل

یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۲