قابل توجه متقاضيان کارشناسي ناپيوسته

اين موسسه از طريق سايت سازمان سنجش برای نیمسال اول تحصیلی 94-93 در رشته های زیر در مقطع کارشناسی ناپیوسته با ارائه تسهیلات ویژه دانشجو می پذیرد.زمان ثبت نام 22 لغايت 27 مرداد ماه
رشته هاي فعال در مقطع کارشناسي ناپيوسته:

1- مهندسي منابع طبيعي - محيط زيست

2- آلودگي محيط زيست

3- مهندسي نرم افزار - کامپيوتر

4- حسابداري

5- مديريت بازرگاني

6- مديريت صنعتي

7- مديريت جهانگردي

8-مديريت امور فرهنگي

دریافت فایل

چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۳