قابل توجه متقاضیان وام دانشجویی صندوق رفاه

به منظور جمع آوری اطلاعات متقاضیان وام وتسهیل در ارائه خدمات دانشجویی در سامانه صندوق رفاه دانشجویان از تاریخ 01/04/95 لغایت 30/05/95 امکان ثبت تقاضای وام های دانشجویی در سیستم اتوماسیون فاز2 صندوق رفاه برقرار شده است. باعنایت به اینکه ارائه تسهیلات در ترم مهر 95 منوط به ثبت نام اولیه دانشجو در سامانه فاز 2 صندوق رفاه می باشد لذا از تاریخ درج این اطلاعیه جهت دریافت نام کاربری ورمز عبور خود به مسئول وام دانشجویی آقای غفوری مراجعه ویا تماس با داخلی 25 پیگیری لازم را نمائید.

دریافت فایل

پنجشنبه ۳ تير ۱۳۹۵