لیست کارگاه های مرکز مشاوره دانشجویی

به اطلاع می رساند مرکز مشاوره مؤسسه درصدد برگزاری مجموعه کارگاه های آموزشی- روانشناختی با موضوعات زیر ویژه دانشجویان می باشد:

نام کارگاه

نام استاد

زمان  برگزاری

مکان و ساعت برگزاری

دل بستگی و عشق...

جناب آقای کاظمی

یکشنبه ها

14-12، کلاس232

چگونه می توانم در دیگران نفوذ کنم؟

جناب آقای کاظمی

یکشنبه ها

14-12، کلاس 232

Facebook

جناب آقای کاظمی

یکشنبه ها

14-12، کلاس 232

ازدواج به شرط...

سرکار خانم برومند

دوشنبه ها

16-14، کلاس223

من هستم!( مهارت های ابراز وجود)

سرکار خانم برومند

دوشنبه ها

16-14، کلاس223

رهایی از رودربایستی

سرکار خانم قناعت

چهارشنبه ها

14-12، کلاس232

مقابله با شکست

سرکار خانم قناعت

چهارشنبه ها

14-12، کلاس 232

وابستگی ناسالم

سرکار خانم قناعت

چهارشنبه ها

14-12، کلاس232

همسر مناسب من...

جناب آقای جعفری

پنج شنبه ها

14-12، کلاس 232

استرس ممنوع

جناب آقای جعفری

پنج شنبه ها

14-12، کلاس232

تربیت کودکم(ویژه متأهلین)

جناب آقای جعفری

پنج شنبه ها

14-12، کلاس232

 
لازم به تذکر است که ظرفیت کارگاه ها محدود است و اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کرده اند.
همچنین کارگاه ها در صورتی تشکیل خواهند شد که به حد نصاب برسند.
تاریخ شروع این دوره از 27/8/92 خواهد بود.

دریافت فایل

یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۲