لیست کارگاه های مرکز مشاوره دانشجویی

به اطلاع می رساند مرکز مشاوره مؤسسه درصدد برگزاری مجموعه کارگاه های آموزشی - روان شناختی با موضوعات زیر ویژه دانشجوییمی باشد:

 

نام کارگاه

استاد

روز و ساعت

چی بپرسم؟ کی بپرسم؟

(آموزش های سوالات زمان خواستگاری)

 

جناب آقای کیوانلو

 (کارشناس ارشد روانشناسی بالینی)

 

شنبه ها

ساعت16-14

 

حل مسأله و تصمیم گیری خلاق

شنبه ها

ساعت18-16

وقتی عصبانی می شی، چی کار می کنی؟

(مدیریت خشم)

سرکار خانم قناعت

 (کارشناس ارشد روانشناسی بالینی)

دوشنبه ها

ساعت 14-12

عروس رفته مدرک بگیره؟

(آموزش های پیش از ازدواج، ویژه دختران مجرد)

 

جناب آقای کاظمی

(کارشناس ارشد روانشناسی)

سه شنبه ها

ساعت 12-10

راز جذب دیگران...

(آموزش مهرات ارتباط مؤثر بین فردی)

سه شنبه ها

ساعت14-12

راز با هم ماندن...

(آموزش حل تعارضات بین زوجین)

 

جناب آقای جعفری

 (کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی)

چهار شنبه ها

ساعت14-12

همسر مناسب من ...

(آموزش های پیش از ازدواج، ویژه پسران مجرد)

چهارشنبه ها

ساعت16-14

 
شما می توانید از تاریخ 92/12/1 الی 92/12/8 به مرکز مشاوره موسسه واقع در بلوک2، طبقه4، مراجعه و یا با شماره تلفن 8843827 تماس حاصل نمایید.

 

دریافت فایل

پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۲