مبلغ ونحوه پرداخت شهریه ترم بهمن 92

مبلغ و نحوه پرداخت شهریه ترم بهمن 92

 

کلیه دانشجویان براساس تعداد واحد های انتخابی طبق جدول ذیل می بایست قبل از انتخاب واحد بستانکار باشند.

 

 

تعداد انتخاب واحد

مبلغ بستانکاری (ریال)

تا 6

2،000،000

بین7 تا 14

4،000،000

بین 15 تا 20

5،000،000

 

 

واریز شهریه فقط در بانک ملت بهمراه کد شناسه انجام می شود. عواقب پرداخت در سایر حسابها به عهده دانشجو می باشد.

کلیه دانشجویان جهت واریز شهریه در بانک ملت نیاز به کد شناسه پرداخت دارند که میتوانند این شناسه را از قسمت مالی سامانه دانشجویی و در گزینه کارنامه مالی ترم مشاهده نمایند.

 

شماره حساب بانک ملت 4507409577

 

ضمنا 24 ساعت پس از واریز شهریه سایت شما جهت انتخاب واحد باز خواهد شد و نیازی به مراجعه حضوری و یا ارسال فیش وجود ندارد

درضمن شهریه فوق به صورت علی الحساب می باشد که پس از پایان حذف و اضافه وقطعی شدن انتخاب واحد مابقی شهریه درکارنامه مالی مشخص می شود.

دریافت فایل

ﺳﻪشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۲