مدارک لازم جهت ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد

مدارک لازم جهت ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد


1- اصل شناسنامه و دو نسخه کپی از تمام صفحات آن
2- اصل کارت ملي و دو نسخه کپي از آن
3- شش قطعه عکس تمام رخ 4*3 تهیه شده در سال جاری (پشت نویسی شده)  به همراه فایل اسکن شده آن                                     
4- اصل مدرک کارشناسی (لیسانس)  ویا گواهی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر این که دوره کارشناسی تا تاریخ 31/6/1396 به  پایان رسیده است.

 

*پذیرفته شدگانی که به دلایلی قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسی نمی باشند لازم است اصل گواهی فارغ التحصیلی تایید شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک کارشناسی را ارائه نمایند.

* دانشجویان سال آخر لازم است فرم معدل دانشجویان سال آخررا که میانگین کل واحد های گذرانده  آنان توسط موسسه آموزش عالی محل فارغ التحصیلی دوره کارشناسی در آن درج شده است را در هنگام ثبت نام ارائه نمایند.
5- مدرک وضعیت نظام وظیفه و یک نسخه کپی از آن (برای برادران)

6- دریافت شماره دانشجویی و کد شناسه واریز بانک ملت  ( جهت پرداخت شهریه)

7- پر کردن فرم مشخصات دانشجو و فرم تعهد و فرم نظام وظیفه

8- فيش واريزي به حساب 425267655 بانک تجارت به نام مؤسسه آموزش عالي خردگرایان مطهر به مبلغ 500.000 ریال بابت هزینه های دانشجویی

9- پرداخت شهریه به صورت علی الحساب به مبلغ ده میلیون ریال به حساب 4507409577 بانک ملت به نام موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر

 

دریافت فایل

شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶