مدارک لازم جهت ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد


مدارک لازم جهت ثبت نام دانشجویان دوره کارشناسی ارشد

 
1-  اصل شناسنامه و دو نسخه کپی از تمام صفحات آن
2- اصل کارت ملي و دو نسخه کپي از آن
3- شش قطعه عکس تمام رخ 4*3 تهیه شده در سال جاری (پشت نویسی شده)
4- اصل و دو برگ کپی مدرک کارشناسی (لیسانس )..

*پذیرفته شدگانی که به دلایلی قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسی نمی باشند لازم است اصل گواهی تایید شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک کارشناسی را با محتوی فرم معدل 14(فرم مدرک کارشناسی و معدل در اطلاعیه سازمان سنجش) ارائه نمایند.

* دانشجویان سال آخر لازم است فرم معدل دانشجویان سال آخر(فرم شماره 15) را که میانگین کل واحد های گذرانده  آنان را تا تاریخ 31/6/92 یا 30/11/92 توسط موسسه آموزش عالی محل فارغ التحصیلی دوره کارشناسی در آن درج شده است را در هنگام ثبت نام ارائه نمایند.
5- مدرک وضعیت نظام وظیفه و یک نسخه کپی از آن (برای برادران)

6- پر کردن فرم مشخصات دانشجو و فرم تعهد و فرم نظام وظیفه

 7- فيش واريزي به حساب 425267655 بانک تجارت به نام مؤسسه آموزش عالي خردگرایان مطهر به مبلغ 240.000 ریال بابت هزینه های دانشجویی

8- فيش واريزي به حساب 4507409577 بانک ملت به نام مؤسسه آموزش عالي خردگرایان مطهر به مبلغ 14،375،000 ریال بابت شهریه ترم اول

دریافت فایل

پنجشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۳