مدارک لازم جهت ثبت نام مرحله تکمیل ظرفیت

مدارک لازم جهت ثبت نام مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کاردانی به کارشناسی

1- اصل شناسنامه و دو نسخه کپی از تمام صفحات آن
2- اصل کارت ملي و دو نسخه کپي از آن
3- شش قطعه عکس تمام رخ 4*3 تهیه شده در سال جاری (پشت نویسی شده)
4- اصل یا گواهی مدرک کاردانی (فوق دیپلم) و دو کپی از آن

5- تاییدیه تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

6- مدرک وضعیت نظام وظیفه و یک نسخه کپی از آن (برای برادران)

7- دریافت شماره دانشجویی و شناسه واریز

8- واریز 5.000.000 ریال علی الحساب شهریه به حساب 4507409577 بانک ملت به نام مؤسسه آموزش عالي خردگرایان مطهر

 9- واريز هزینه ی دانشجویی به حساب 425267655 بانک تجارت به نام مؤسسه آموزش عالي خردگرایان مطهر به مبلغ 440.000 ریال بابت کل دوره

(شماره کارت 2112  0007  8370  5859)

10- پرداخت مبلغ 250،000 (دويست هزار) ريال بابت هزينه ثبت‌نام در سایت سازمان سنجش آموزش کشور(پرداخت فوق در محل موسسه انجام خواهد شد.)

دریافت فایل

دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶